Business Central

Ett anpassningsbart, omfattande och effektivt affärsystem, vi hjälper dig med installation, programmering och service.

Framtidens affärsystem

Effektivisera dina processer, fatta smartare beslut och öka tillväxten med Dynamics 365 Business Central – en omfattande lösning för verksamhetsstyrning för små till medelstora företag som omsätter allt mellan 1 miljon till över 1 miljard. Business Central kan användas inom flera olika branscher tex E-handel där det används av ett flertal av Sveriges största företag.

Affärssystemet är mycket anpassningsbart efter specifika behov hos respektive företag samt kan köras i molnet (SaaS) alternativt installerat på egna servrar.

Bokföring

Driv verksamheten vart du än befinner dig.

Fakturor

Få kontroll över all din ekonomiska data, på ett ställe.

Inköp

Automatisera inköpsprocessen utifrån efterfrågan.

Tillverkning

Få översikt över dina tillverkningsprocesser och anpassa utifrån efterfrågan.

Lager

Återspegla layouten på ditt distributionslager genom att konfirmera lagerpalatser och zoner i Business Central.

Projekt

Modern teknik som bygger på Microsoft moln ger dig möjlighet att skala upp verksamheten allteftersom.

Hur vi arbetar med Business Central

Att jobba med små och medelstora företag ställer väldigt höga krav på kvalité och kostnad eftersom det inte finns budgetar på miljontals kronor. Ett driftstopp kan slå mycket hårt och i värsta fall göra att hela företaget stannar. Vi har lång erfarenhet av denna typen av företag och vet hur Business Central levereras till dessa på bästa sätt.

Vi förespråkar standard

För att affärssystem ska fungera effektivt är det viktigt att använda dessa som det är tänkt. Istället för att anpassa systemet är det oftast bättre att anpassa vissa interna processer där det är möjligt. Genom att hålla sig till standardfunktionalitet minskas också risken för driftstörning och kostnaden av framtida uppgraderingar.

Vi använder gärna molnet

Molnet är ett fantastiskt verktyg för att dra ner på kostnader genom att tex ta bort licensavgifter och fasta servrar. Betala istället bara för vad som faktiskt används och skala upp respektive ner beroende på vad som behövs just nu. Genom att lyfta ut funktionalitet till molnet minskar vi komplexiteten i affärssystemet och underlättar löpande uppgraderingar samt förbättrar prestandan.

Vi tänker långsiktigt

Ett affärssystem ska fungera under lång tid och därför måste anpassningar och nya processer som tas fram vara skalbara. Det ska inte behövas löpande underhåll av leverantören utan den tiden bör läggas på aktiviteter som förbättrar verksamheten ytterligare.

Vi använder certifierade add-on:er

Att uppfinna hjulet igen är både kostsamt och ineffektivt, istället är det bättre att förlita sig på certifierade addoner som löser specifika problem. Dessa addoner är mycket priseffektiva jämfört med att bygga själv även om det går.

Vad är Business Central?

Microsoft Business Central är ett globalt affärssystem som fokuserar på att göra det enkelt för dig som användare genom att integrera flera verksamhetsområden i ett system. Business Central bygger på molnbaserade lösningar som gör att du kan få tillgång till informationen vart du än är samtidigt som de fokuserar på din integritet och utveckla säkra lösningar inom Microsoft. Ett pålitligt affärssytem är viktigt och med Business Central får du  tryggheten att kunna slappna av och  fokusera på dig och din verksamhet.

Användningsområden

Bokföring

Business Central integrerar flera verksamhets områden i realtid vilket gör att du enkelt kan får koll på siffrorna.

Fakturering

Få ekonomiskkontroll över all data och sammanställning av kunder, leverantörer och samarbetspartner..

Inköp

Gå aldrig tom på lagret. Automatisera inköpsprocessen utifrån efterfrågan.

Tillverkning

Få översikt över dina tillverkningsprocesser och anpassa utifrån efterfrågan

Lager

Återspegla layouten på ditt distributionslager genom att konfirmera lagerpatser och zoner i Business Central. Utvidga med handdatorer och förenkla vardagen för dina medarbetare.

Projekt

Modern teknik som bygger på Microsoft moln ger dig möjlighet att skala upp verksamheten allteftersom. Driv verksamheten vart du än befinner dig.

Behöver ditt företag hjälp med ett nytt affärsystem?

Vi är alltid intresserade av att hjälpa nya företag och ta oss an nya utmaningar. Tveka inte på att höra av dig för en demo.